Стална поставка галерије Николе Коке Јанковић
A permanent gallery exhibit Nikola Koka Jankovic

Најрепрезентативнија дела из збирке скулптура Легата Николе Јанковића представљена су у оквиру монографске изложбе Живети уметност. Направљен је свеобухватни пресек вајарског опуса једног од најзначајнијих и најуспешнијих српских скулптора друге половине 20. века.

Тематски конципирана изложба обухвата експонате груписане у пет целина: портрете, јавне споменике, циклусе Ратника, Мaјки и фигурине. Посебан сегмент поставке представља вајарски атеље са оригиналним мобилијаром, књигама и вајарским алатом из Јанковићевог атељеа.

Nikola Koka Janković`s  most representative works from the sculpture collection are exhibited as a part of the monographic exhibition Living the Art. This exhibition represents a comprehensive cross-section of the sculptural oeuvre of one of the most significant and successful Serbian sculptors of the second half of 20th century.

The exhbition has been thematically conceived and includes the exhibits grouped into five different groups: portraits, public monuments, the cycles of Warriors, Mothers and figurines. A seperate part of the exibition is dedicated to the sculpting studio with the original  furniture, book and sculpting tools which belonged to Janković`s studio.

Аудитивна подршка за слабовиде

Подршка преводиоца на знаковни језик

Погледајте видео са отварања