ГАЛЕРИЈА
Збирке галерије Николе Коке Јанковић

У Легату Николе Кока Јанковића једног од најзначајнијих и најуспешнијих српских скулптора[1] 20. века баштини се 1744 артефаката, разврстаних у три засебне подзбирке: скулптура, цртежа и студијска. Поред тога, у Легату се чува лична библиотека са књигама, као и предмети и мобилијар из његовог атељеа.

Збирка скулптура

Академик Никола Кока Јанковић један је од најзначајнијих представника реалистичког приступа југословенскe скулптурe после 1950. године. Током седам деценија дуге уметничке каријере аутор је формирао сопствену скулпторску лексику базирану на тековинама западноевропске уметности у чијем духу је оставио велики број антологијских дела. Фигурација је оно што га је потпуно заокупљало. Најчешће је радио у бронзи и теракоти. Печат његовом опусу посебно су дали портрети, као и његова остварења јавних споменика.

[1] Мића Поповић, Српски скулптор Никола Кока Јанковић, Никола Јанковиḱ Јанковић, Македонска академија на науките и уметностите, Српска академија науке и уметности, Скопје, Београд, 2003-2004, стр.35.

Збирка скулптура

Збирка цртежа

Аналитички приступ скулптури огледао се у бројним студијама, цртежима и скицама које су претходиле коначној реализацији дела. Контемплација и доживљај облика најпре су били исказивани кроз цртеже изведене разнородним средствима: пером, оловком, угљеном и четком. Цртачки геније Коке Јанковића посебно је дошао до израза на његовим плакетама и медаљама.

Збирка цртежа