Биографија

Вајар Никола Кока Јанковић један је од најзначајнијих представника реалистичког приступа југословенскe скулптурe после 1950. године. Након завршене Прве мушке гимназије у Крагујевцу, Никола Јанковић уписао се на вајарски одсек Академије ликовних уметности у Београду у класи професора Лојза Долинара 1946. Дипломирао је и магистрирао у класи професора Сретена Стојановића 1952. године.

Поред вајарске он је остварио веома успешну педагошку каријеру. Наставник на предмету Обрада гипса на Академији ликовних уметности у Београду постао је 1955. године, а 1958. године и асистент на предмету Вајање, док је повремено предавао и Цртање вечерњи акт. За доцента на предмету Вајање и цртање изабран је 1959. године, а за ванредног професора на истом предмету 1970. године. За редовног професора Факултета ликовних уметности у Београду изабран је 1978. године. Дописни члан САНУ постао је 1997, а редовни 2006. године.

Biography

Nikola Koka Janković, a sculpturor, is one of the most significant representatives of the post 1950s, realistic approach to Yugoslav sculpture. After finishing the First Grammar School for boys in Kragujevac, Nikola Janković enrolled into the Sculpture Department, at the Academy of Fine Arts, in Belgrade in Lojze Dolinar`s class in 1946. In 1952, he graduated and received the master`s degree in Professor Sreten Stojanović`s class.

In addition to sculpting, he achieved a successful teaching career. He became the teacher of the subject The Cast Processing at the Fine Arts Academy in Belgrade in 1955. and in 1955 he became a teacher-assistant for the subject of Sculpting, as well as temporarily teaching Drawing – the Evening Nude. He was chosen to be assistant teacher for the subject of Sculpting in 1959, an as an associate professor on the same subject in 1970, respectively. He was appointed the full professor of the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 1978. He was elected a corresponding member of the Serbian Academy of Sciences and Arts in 1997, and a full member in 2006.

 

Аудитивна подршка за слабовиде

Подршка преводиоца на знаковни језик