Фигурине

Типолошка анализа опуса показује уметниково интересовање за портрете, фигуре, јавне споменике, рељефе и ситну пластику – најинтимнији и најсензибилнији део уметниковог опуса. Подједнако добар био је и у изражавању свог цртачког импулса. Аналитички приступ скулптури огледао се у бројним студијама, цртежима и скицама које су претходиле коначној реализацији дела. Цртачки дар Коке Јанковића посебно је дошао до израза на плакетама и медаљама. Његову пластику карактеришу суздржаност у покрету и експресији, бескпрекорност у анализи и стилизовању облика, као и прецизна карактеризација ликова.

Figurines

The typological analysis of the artist`s oeuvre shows his interest in portraits, figures, public monuments, reliefs and plastic figurines-the most intimate and the most sensitive pieces of the artist`s work. He was equally successful in expressing his drawing impulses. His analytic approach to the sculpture was manifested in numerous studies, drawings and sketches which preceded the final realization of the works. Koka Janković`s drawing talent is especially evident in his plaques and medals. His plasticity is characterized by the restraint in movement and expression, impeccability of the analysis and shape stylization, as well as the precise depiction of the characters.

Аудитивна подршка за слабовиде

Подршка преводиоца на знаковни језик

Глава модела, бронза, 1976, 27,5х12,5х14цм
Дунав и Сава, 1992, бронза, 12х24,5х10,5 цм
Женски акт, бронза, 1957, 34×10,5×9,5 цм
Женски торзо II, б.г, бронза, 19х10х7 цм
Кентаур,око 1980, бронза, 24х20х7 цм
Лежећи торзо, бронза, 1978, 17х6х10 цм
Лежећи торзо, бронза, 1978, 17х6х10 цм
Молитва, бронза, 1974, 25х12,5х10 цм
Мушки торзо, б.г, патинирани гипс, 50x30x15 цм
Мушки торзо, патинирана бронза, 1968, 25х17,5х12цм
Недељко Неђа Нешић, 1948, бронза, 54,5×13,5×26 цм
Ноћ, бронза, 1959, 27х48х31 цм
Отпор, 1968, бронза, 25х8,5х8цм
Победа, 1962, бронза, 26,5х17х7 цм
Попрсје девојке, б.г, бронза, 29х18х11 цм
Портрет Драже, 1971, бронза, 22,5х15х10цм
Први кораци, 1966, патиниранна бронза, 36,5х21х21цм
Рудар, бронза, 1965, 51,5x19x19 цм
Сиротица, 1960, патинирани алуминијум, 30,5×8,3×6,5 цм
Слобода, бронза, око 1970, 26х21х9,5 цм
Торзо, бронза, 1965, 12,3x8x5 цм
Фигурина, бронза, 15х8х8цм
Шака, б.г, бронза, 12х11х5 цм
Пегаз, 1961, ковани бакар, R 9,5 цм, h 0,6 цм
Плакета Музичке омладине Југославије, 1969, патинирана бронза, R 8,8 цм, h 0,6 цм
Плакета Савеза музичких уметника Југославије 1950-1970, 1970, бронза, 8x9x0,6 цм
Плакета ФЛУ, 1977, патинирана бронза, R 11 цм, h 0,6 цм