Галерија легата Николе Коке Јанковића основана је са циљем да чува, проучава, излаже и тумачи уметничка дела и документациону грађу из заоставштине академика Николе Коке Јанковића, једног од најзначајнијих представника реалистичког приступа југословенскe скулптурe после 1950. године. Oтворена је 11. децембра 2019. године у оквиру Народног музеја у Крагујевцу.

Никола Кока Јанковић је свој легат завештао Граду и Универзитету у Крагујевцу. Уметничка дела настала током седам деценија континуираног уметничког стваралаштва данас чине збирку легата организовану у три засебне подзбирке: скулптура, цртежа и студијског материјала. Најрепрезентативнији артефакти изложени су у оквиру сталне изложбене поставке Живети уметност, пројекта подржаног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије и Града Крагујевца.

The Endowment Gallery of Nikola Koka Janković was founded with the aim of preserving, studying, exhibiting and interpreting art works and the documentary material bequeathed by Nikola Koka Janković, one of the most significant representatives of the realistic approach to the Yugoslav sculpture after 1950. The legacy – the bequeathal gallery was opened on 11th December 2019 as a part of The National Museum in Kragujevac.

Nikola Koka Janković bestowed his legacy to the City and University in Kragujevac. His collection of artistic works created during seven decades of his continuous artistic endeavor, today make the art collection which consists of three separate units: the collection of sculptures, the collection of drawings and the study material collection. The most representative artefacts have been exposed as a part of the exhibition display Living the art, a project supported by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and the City of Kragujevac.

Аудитивна подршка за слабовиде

Подршка преводиоца на знаковни језик

1744 артефаката, разврстаних у три засебне подзбирке