ГАЛЕРИЈА
Збирке галерије Николе Коке Јанковић

У Легату Николе Кока Јанковића једног од најзначајнијих и најуспешнијих српских скулптора[1] 20. века баштини се 1744 артефаката, разврстаних у три засебне подзбирке: скулптура, цртежа и студијска. Поред тога, у Легату се чува лична библиотека са књигама, као и предмети и мобилијар из његовог атељеа.

Збирка скулптура

Академик Никола Кока Јанковић један је од најзначајнијих представника реалистичког приступа југословенскe скулптурe после 1950. године. Током седам деценија дуге уметничке каријере аутор је формирао сопствену скулпторску лексику базирану на тековинама западноевропске уметности у чијем духу је оставио велики број антологијских дела. Фигурација је оно што га је потпуно заокупљало. Најчешће је радио у бронзи и теракоти. Печат његовом опусу посебно су дали портрети, као и његова остварења јавних споменика.

[1] Мића Поповић, Српски скулптор Никола Кока Јанковић, Никола Јанковиḱ Јанковић, Македонска академија на науките и уметностите, Српска академија науке и уметности, Скопје, Београд, 2003-2004, стр.35.

Збирка скулптура

Збирка цртежа

Аналитички приступ скулптури огледао се у бројним студијама, цртежима и скицама које су претходиле коначној реализацији дела. Контемплација и доживљај облика најпре су били исказивани кроз цртеже изведене разнородним средствима: пером, оловком, угљеном и четком. Цртачки геније Коке Јанковића посебно је дошао до израза на његовим плакетама и медаљама.

Збирка цртежа

Пејзажи: урбани и рурални
Цртежи и акварели

 

Камерна изложба „Пејзажи: урбани и рурални, цртежи и акварели“ из збирке легата Николе Коке Јанковића, организована је поводом обележавања Дана града Крагујевца 2020. године. Јанковићев аналитички приступ скулптури огледаo се у бројним студијама, цртежима и скицама које су претходиле коначној реализацији вајарских дела. Збирка цртежа легата броји преко 1100 јединица. Контемплација и доживљај облика евидентни су на цртежима изведеним разнородним средствима: пером, оловком, угљеном и четком. Тематска анализа радова на папиру показује уметниково интересовање за портрете, фигурацију, мртву природу и пејзаже. Интересовање за мотиве предела несвакидашњe je за једног вајара кога је фигурација потпуно заокупљала и чије стваралаштво претежно везано за рад у атељеу.

Радови малог формата настали су у пленеру, на отвореном, и указују на непоновљиве тренутке у којима је уметник преносио своје импресије и визије предела. Изложено је 25 цртежа и акварела, градских и пасторалних призора, изведених графитном, оловком у боји, лавираним тушем, фломастером, као и воденим бојама. Ова дела настала су у периоду од 1945. до 1997. године. Приказани су предели који су уметнику интимно много значили: родитељска кућа у селу Брезови, стари Крагујевац, језеро Бубањ, Призрен, Бока Которска. Са једног неубобичајеног аспекта пасторални и градски предели пружају јединствен увид у развој уметничког проседеа Николе Јанковића од реалистичког до модерног израза, од миметичких до апстрахованих приказа.

Пејзажи: урбани и рурални Цртежи и акварели из збирке Легата Николе Коке Јанковића