Циклус Мајке

Никола Јанковић не само да је био сведок трагедије која је задесила Крагујевац октобра 1941. године, већ је пуком срећом и сам избегао погубљење. Стрељање грађана од стране трупа Вермахта оставило је дубок траг и било једна од трајних инспирација у његовом стваралачком опусу. Дубоко ганут догађајем, посебно судбином своје тетке чији је син стрељан у октобарској рацији 1941, успео је да оствари једно од својих најзначајнијих дела рељеф Мајке на свечаном порталу Музеја 21. октобар из 1975/6. године, као и скулптуру Мајка насталу деценију и по касније. Сведеним композиционим решењем уметник је успео да кроз бол жена, пре свега мајки, симболично представи страшан усуд који је задесио његов родни град.

The cycle of the Mother

Not only was Nikola Janković the witness of the tragedy which struck Kragujevac in October 1941, but he escaped execution by pure luck. The mass shooting of the citizen which was carried out by the Wehrmacht troops left a deep scar on him and thus became one his long-lasting inspirations in is creative work. Deeply touched by the event, especially by the fate of his aunt whose son was shot in the October raid in 1941, he succeeded in achieving one of his most significant works Mothers on the ceremonial portal of The 21st October Museum in 1975/6, as well as the sculpture Mother which came to life a decade and a half later. Through simple composition solutions, through the pain of the women, primarily that of mothers, the artist succeeded in achieving a metaphorical representation of the terrible fate that befell his hometown.

Аудитивна подршка за слабовиде

Подршка преводиоца на знаковни језик

Мајка II, 1990, бронза, 24,5х8х8,5 цм
Мајка, 1997, патинирани гипс, 55x19x20 цм