Скулптуре у јавним просторима

Јанковићеви јавни споменици убрајају се у нека од његових најуспелијих остварења. Своје скулптуре постављао је у урбане пејзаже поштујући њихов унутрашњи, спољашњи и амбијентални простор. Споменик Борису Кидричу, постављен je 1963. у улици Кнеза Милоша у Београду, а 1997. премештен у Парк скулптура Музеја савремене уметности у Београду. Нека од најзначајнијих споменичких решења су: Рељеф на споменику Космајском партизанском одреду аутора Војина Стојића (1971), Споменик Алекси Шантићу у Мостару (1975),  Споменик Николи Тесли испред Електроистока у Крушевцу (1975), статуа Кнеза Милоша Обреновића по мотивима уништене скулптуре Симеона Роксандића у сали Прве крагујевачке гимназије (1983), Споменик палим родољубима на Теразијама (1983), Споменик Јоакиму Вујићу испред Књажевско-српског театра у Крагујевцу (1985), Споменик Доситеју Обрадовићу за Универзитете у Новом Саду (1990) и Приштини (подигнут 1990, срушен 1999), Споменик Војводи Радомиру Путнику у Крагујевцу (1991), Споменик Николи Тесли у Београду (2016).

Sculptures in public spaces

Janković`s monuments are considered as some of his most successful works. He used to place his sculptures into the urban landscapes at the same time respecting their inner, outer and ambient space. Boris Kidrič monument was installed in the Knez Miloša Street in Belgrade in 1963, and in 1997 it was moved to the Sculpture Park of the Contemporary Art Museum in Belgrade. Some the most notable monumental solutions include: the relief on the monument dedicated to the Kosmaj Partisan Squad made by Vojin Stojić (1971), the monument of Aleksa Šantić in Mostar (1975), the monument of Nikola Tesla in front of the Elektroistok plant in Kruševac (1975), the statue of Prince Miloš Obrenović according to the motifs of the destroyed sculpture by Simeon Roksandić which once occupied the concert room of the First Grammar School in Kragujevac (1985), the Fallen Patriots monument on Terazije in Belgrade (1983), the monument of Dositej Obradović for the University of Novi Sad (1990) and Priština (erected in 1990, destroyed in 1999), the monument of the Duke Radomir Putnik in Kragujevac (1991), the monument of Nikola Tesla in Belgrade (2016).

Аудитивна подршка за слабовиде

Подршка преводиоца на знаковни језик

Бранислав Нушић, б.г, бронза, 31,5×17,5×23 цм
Никола Тесла, 1981, гипс, 128×63,5×73,5 цм
Скица за споменик Борису Кидричу, 1963, патинирани гипс, 90×27,5×32 цм
Скица за споменик војводи Радомиру Путнику, 1991, гипс,94,5×33,5×29 цм
Скица за споменик Доситеју Обрадовићу, 1989, бронза, 40х12,5×10 цм
Скица за споменик Јоакиму Вујићу, 1983, бронза, 21,5х9х12,5 цм
Скица за споменик Надежди Петровић, 1978, бронза, 27х12,5х14 цм
Скица за споменик палим родољубима на Теразијама, 1983, патинирани гипс, 82×30 цм, R30 цм
Споменик палим родољубима на Теразијама (детаљ I), 1983, патинирани гипс, 87x51x10 цм
Споменик палим родољубима на Теразијама (детаљ II), 1983, патинирани гипс, 32,5x28x9,5 цм