Пoртрети

Према мнoгим oценама Никoла Кoка Јанкoвић је један oд најзначајнијих портретиста
20. века. Његов изузетан вајарски сензибилитет омогућио му је да се подједнако успешно опроба у најразличитијим типовима портрета од штафелајног до монументалнаог, репрезентативних и интимних, индивидуалних и аутопортрета, попрсја или целе фигуре, високим и ба-рељефима, минијатурама, плакетама и медаљама en face или у профилу. Временом његов пластички језик постаје све сведенији, удаљавао се постепено од реалне и кретао ка апстрактној матрици.

Portraits

According to numerous reviews Nikola Koka Janković is one of the most significant portrait creators of 20th century. His exquisite sculpting sensibility enabled him to equally successfully try his hand at in the most different types of portraits from the easel to monumental, representative and intimate ones, the individual ones and self-portraits, bust portraits or the ones with the complete figure, high relief and bas-relief, miniatures, plaques and medals en face or in a profile form. With the time his plastic language becomes more and more simplified, distancing itself from the realistic and moving towards the abstract pattern.

Аудитивна подршка за слабовиде

Подршка преводиоца на знаковни језик

Портрет балерине, бронза, 1957, 42х42,5х27цм
Портрет Ане IV, бронза, 1965, 40х17х24цм
Портрет Нандорa Глидa, бронза, 1957, 30x28x26цм
Портрет Оље Ивањицки, 1947, патинирана бронза, 28х30,5х29,5цм
Портрет сликара Милана Поповића, 1959, бронза, 46х44,5х29,5цм
Аутопортрет, б г, патинирани гипс, 36,5×32,5×29,5цм
Портрет Димитрија Огњановића, 1943, гипс, 40х28х25 цм
Портрет Лазе Костића, 1980, патинирани гипс, 36,5×27,5×18,5цм
Портрет др Воје Чолановића, 1964-1965, гипс, 27,5x18x26 цм
Портрет Синише Пауновића, 1997, бронза, 28х27х4,5 цм, инв. бр. ЛНКЈ/1-11
Портрет Генералa, 1974, бронза, 29х28х1,5 цм, инв. бр. ЛНКЈ/1-110
Аутопортрет II, 1986, патинирана бронза, 21,5х7х14,5 цм
Портрет Борислава Пекића, 1998, бронза, R 24 цм, дубина 4 цм, инв.бр. ЛНКЈ/1-112
Портрет Мије Алексића, б.г, бронза, R 15 цм, h 0,6 цм
Портрет мушкарца, б.г, бронза, 13,5x9x3,5 цм
Свети Јован,1995, бронза, 22×24,5×8 цм
Свети Сава, 1995, бронза, 15×9 цм
Портрет Иване Бракус I, б.г, месинг, R 10,3 цм, h 0,6 цм